Všetky produkty predávané na našej stránke sú propagačné materiály hudobnéj skupiny Pacipacifik. Ich kúpou podporujete a propagujete našu činnosť.

Predávajúci:

Občianske združenie PACIPACIFIK (ďalej len “OZ")
Rudohorská č.1, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 45024308
DIČ: 2022698964
Čislo účtu: 2625232011/1100

Občianske združenie PACIPACIFIK registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 07.10.2008, č.spisu VVS/1-900/90-32599

Kúpa tovarov:

Predaj je realizovaný cez formulár na našej webovej stránke, ktorého odoslaním sa zaväzujete ku kúpe objednaného produktu/produktov.

Platba:

k uvedeným cenám budú pripočítané poštovné náklady podľa miesta a spôsobu doručenia. Finálna cena bude zaslaná spolu s číslom účtu na uvedenú mailovú adresu kupujúceho. Po uhradení celej čiastky na účet OZ, bude realizované poslanie balíka.

Dodanie a reklamácie:

Objednávku sa budeme snažiť vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní. Dodanie bude realizované podľa dohody medzi kupujúcim a OZ a to buď osobne, poštou, alebo kuriérom. OZ nenesie žiadnu vinu za nesprávne doručenie na základe zle zadanej adresy. V prípade nutnosti opätovného doručovania je kupujúci povinný doplatiť nové prepravné náklady. Pri doručovaní, si skontrolujte stav balíka a odporúčame prebrať len nepoškodenú zásielku. Hudobné produkty (CD, LP, USB) sa objednávaju záväzne a po doručení ich nie je možné vrátiť. Oblečenie a iné produkty je možné si vyskúšať a v prípade potreby má kupujúci právo nenosený, nepraný či inak použitý produkt do 14 dní vymeniť, alebo zrušiť objednávku, ktorú vráti v pôvodnom obale a na vlastné náklady späť OZ. Po tejto dobe sa produkt automaticky stáva majetkom kupujúceho. V prípade, že by správne používaný a ošetrovaný produkt vykazoval vadu, je možné do 12 mesiacov od doručenia tovaru kontaktovať OZ s predložením reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie bude jej doriešenie riešené osobným dojednaním medzi kupujúcim a OZ.