Matúš Tuček

bicie

Náš najmladší člen kapely Matúš sa k hudbe dostal už ako 4-ročný, keď začal chodiť do základnej umeleckej školy HTŠ vo Zvolene. Tam dostal hudobné ale aj tanečné základy. V 13-tich rokoch začal tiež chodiť na bicie nástroje do HTŠ Zvolen. Tam sa zdržal 6 rokov počas ktorých hrával s rôznymi hudobnými zoskupeniami na koncertoch aj festivaloch. Dnes študuje na konzervatóriu v Banskej Bystrici a taktiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odboroch bicie nástroje. Taktiež sa venuje pedagogickej činnosti na základných umeleckých školách.